Thế giới đồ chơi LEGO chính hãng từ Đan Mạch

Đồ chơi LEGO an toàn chất lượng cao cho trẻ em. Thế giới sáng tạo không giới hạn với LEGO.

LEGO Water Animals

Lego 10713 Goldfish
Lego 10713 Goldfish
Lego 10712 Walrus
Lego 10712 Walrus
LEGO 40241 Platypus
LEGO 40241 Platypus
LEGO 40245 Octopus
LEGO 40245 Octopus
LEGO 40246 Fish
LEGO 40246 Fish
LEGO 10708 Crocodile
LEGO 10708 Crocodile
LEGO 10707 Red Crab
LEGO 10707 Red Crab
LEGO 10706 Blue Whale
LEGO 10706 Blue Whale
LEGO 10704 Yellow Fish
LEGO 10704 Yellow Fish
LEGO 10705 Lobster
LEGO 10705 Lobster
LEGO 10702 Starfish
LEGO 10702 Starfish
LEGO 10698 Frog
LEGO 10698 Frog
LEGO 10696 Crocodile
LEGO 10696 Crocodile
LEGO 10695 Fish
LEGO 10695 Fish
LEGO 10693 Shark
LEGO 10693 Shark

Download toàn bộ Hướng dẫn lắp ráp LEGO

Bạn muốn mua đồ chơi LEGO? Hãy ghé thăm Haypley – Thế giới đồ chơi LEGO Chính hãng

LEGO Big Sales at Haypley

%d bloggers like this: