Thế giới đồ chơi LEGO chính hãng từ Đan Mạch

Đồ chơi LEGO an toàn chất lượng cao cho trẻ em. Thế giới sáng tạo không giới hạn với LEGO.

LEGO Machines

Lego 10713 Blue Bot
Lego 10713 Blue Bot
Lego 10712 Turning Drill
Lego10712 TurningDrill
LEGO 10708 Tractor
LEGO 10708 Tractor
LEGO 10704 Cellphone
LEGO 10704 Cellphone
LEGO 10704 Garbage Truck
LEGO10704GarbageTruck
LEGO 10702 Cassette
LEGO 10702 Cassette
LEGO 10698 Digger
LEGO 10698 Digger
LEGO 10698 Camera
LEGO 10698 Camera
LEGO 10697 Tractor
LEGO 10697 Tractor
LEGO 10697 Crane
LEGO 10697 Crane
LEGO 10696 Toaster
LEGO 10696 Toaster
LEGO 10693 Robot
LEGO 10693 Robot

Download toàn bộ Hướng dẫn lắp ráp LEGO

Tách gạch LEGO

Advertisements
%d bloggers like this: