Thế giới đồ chơi LEGO chính hãng từ Đan Mạch

Đồ chơi LEGO an toàn chất lượng cao cho trẻ em. Thế giới sáng tạo không giới hạn với LEGO.

LEGO Land Animals

LEGO 40244 Dragonfly
LEGO 40244 Dragonfly
LEGO 10709 Lion
LEGO 10709 Lion
LEGO Chinese Girl
LEGO Chinese Girl
LEGO 10704 Dragon
LEGO 10704 Dragon
LEGO 10704 Dog
LEGO 10704 Dog
LEGO 10705 Owl
LEGO 10705 Owl
LEGO 10702 Parrot
LEGO 10702 Parrot
LEGO 10702 Dog
LEGO 10702 Dog
LEGO 10698 Sassy Snowman
LEGO 10698 Snowman
LEGO 10698 Santa
LEGO 10698 Santa
LEGO 10698 Playful Reindeer
LEGO 10698 Reindeer
LEGO 10698 Kangaroo
LEGO 10698 Kangaroo
LEGO 10698 Turkey
LEGO 10698 Turkey
LEGO 10698 Ducks
LEGO 10698 Ducks
LEGO 10698 Groundhog
LEGO 10698 Groundhog
LEGO 10698 Teddy
LEGO 10698 Teddy
LEGO 10698 Crane
LEGO 10698 Crane
LEGO 10697 Chameleon
LEGO 10697 Chameleon
LEGO 10696 Santa and Reindeer
LEGO 10696 Santa Deer
LEGO 10696 Fun in the Snow
LEGO 10696 Fun Snow
LEGO 10696 Tiger
LEGO 10696 Tiger
LEGO Elephant
LEGO Elephant
LEGO 10695 Santa's Elf at Work
LEGO 10695 Santa’s Elf
LEGO 10695 Giraffe Tree
LEGO 10695 Giraffe
LEGO 10695 Penguins
LEGO 10695 Penguins
LEGO 10694 Angels
LEGO 10694 Angels
LEGO 10694 Rabbit
LEGO 10694 Rabbit
LEGO 10694 Bird House
LEGO 10694 Bird House
LEGO 10694 Butterfly
LEGO 10694 Butterfly
LEGO 10693 Dino
LEGO 10693 Dino
LEGO 10692 Sheep
LEGO 10692 Sheep
LEGO 10692 Cow
LEGO 10692 Cow

Để download Hướng dẫn lắp ráp của tất cả các mô hình LEGO, vui lòng đăng ký dưới đây, Haypley sẽ email cho bạn.

Mua gạch LEGO tại Haypley để sáng tạo những mô hình độc đáo của riêng bạn.

LEGO Parts

Advertisements
%d bloggers like this: