BB-8 là một người máy, xuất hiện lần đầu tiên trong tập phim Star Wars: The Force Awakens. Mô hình của Henrik Lorentzen, tổng số 268 chi tiết.

BB-8-02BB-8

Tác giả cung cấp miễn phí bản thiết kế với LDD ở đây.

Bạn cũng có thể tìm mua các chi tiết LEGO để tự lắp ráp các mô hình riêng của mình ở kho gạch LEGO bán lẻ (Pick a Brick) của Haypley.