Nếu bạn thích lắp ráp các con vật với LEGO thì bạn cũng sẽ thích quyển sách mới nhất Beasts from Bricks của Ekow Nimako (Toronto, Canada). Đây là một quyển sách mỏng nhưng có tới 15 hướng dẫn lắp ráp, bạn có thể tạo ra các con vật như voi, cá heo, cừu, hay tê giác…

Mỗi hướng dẫn đều kèm theo danh sách các chi tiết cần thiết. Mỗi con vật cần khoảng 100-200 chi tiết và đa số là các chi tiết thông dụng nên bạn có thể sử dụng lại từ các bộ LEGO sẵn có của mình, hoặc nếu phải mua thì cũng dễ tìm 🙂

BeastsFromBricks

BeastsFromBricksTOC

BeastsFromBricks3