Villa Cavrois là một toà nhà lớn theo trường phái kiến trúc hiện đại ở Croix, miền Bắc nước Pháp. Toà nhà được xây dựng năm 1932 bởi một kiến trúc sư người Pháp tên là Robert Mallet-Stevens. Ông cũng là người đã thiết kế khu vườn lớn kiểu công viên vfa nội thất bên trong toà nhà.

Theo thời gian, đã có rất nhiều người đến và đi khỏi toà nhà này. Toà nhà đã từng bị quân đội phát xít Đức chiếm đóng năm 1940, và được trao trả lại cho gia đình Cavrois vào năm 1947. Năm 2001 chính quyền đã mua lại toà nhà và phục chế lại nó với mục đich biến nơi đây thành một bảo tàng. Toà nhà đã mở cửa cho công chúng vào thăm quan từ ngày 15/06/2015.

Mô hình được xây dựng bởi O0ger,như mọi mô hình siêu nhỏ khác (micro scale) bạn phải chọn những chi tiết quan trọng để thể hiện và bỏ qua những chi tiết khác ít quan trọng hơn. Tác giả đã chọn tập trung vào các cửa sổ và tỷ lệ của toà nhà trong mô hình của mình.

Bên cạnh các bộ LEGO Architecture của LEGO, mô hình siêu nhỏ là một chủ đề được số đông LEGO fan yêu thích kiến trúc quan tâm.

villa-cavrois-3villa-cavrois

Advertisements