Với mong muốn góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, LEGO cùng đối tác đã xây dựng một trang trại điện gió ngoài khơi nước Đức.

Trang trại này vừa hoàn thành vào mùa hè năm 2015 và đã đi vào hoạt động, bao gồm 78 turbin với công suất tương đương với 100.000 hộ gia đình sử dụng. Đây là một bước tiến quan trọng trong kế hoạch của LEGO tới năm 2020, lượng điện sạch được sản xuất sẽ tương đương với 100% lượng điện do các nhà máy và văn phòng của LEGO tiêu thụ.

Bạn hoặc con bạn có chơi LEGO? Thật khó có thể không thích LEGO, hãy ghé thăm Playwell Store, nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều đồ chơi LEGO với giá hấp dẫn 🙂