Bộ phim tài liệu Thế giới bí mật của LEGO sẽ giúp bạn khám phá trụ sở của Tập đoàn LEGO cũng như gặp gỡ một số nhân viên đang làm việc tại đây.

Advertisements