Một căn phòng mơ ước của mọi trẻ em, rất chi tiết với, mô hình của Cesbrick.

lego-kid-room-01

lego-kid-room-02

lego-kid-room-03

lego-kid-room-04

Advertisements