Mời các bạn cùng xem mô hình gara xe Vespa của Andrea Lattanzio. Bạn cũng có thể mua một số mẫu xe Vespa/Piagio cho mình ở Playwell Store.

lego-moc-vespa-garage-01

lego-moc-vespa-garage-02

lego-moc-vespa-garage-03

lego-moc-vespa-garage-04

lego-moc-vespa-garage-05