Nếu bạn đang muốn thành lập một đội quân lính La Mã hay hiệp sỹ, đây là một cơ hội tuyệt vời dành cho bạn!

1. LEGO Minifigures Series 7 (14) Evil Knight – Hiệp sỹ Quỷ

Giá chỉ còn 109k/nhân vật khi mua số lượng từ 5 trở lên, và 99k/nhân vật khi mua số lượng từ 10 trở lên.

LEGO Minifigures Series 7 (14) Evil Knight – Hiệp sỹ Quỷ

2. Minifigures Series 10 (3) Roman Commander – Tướng quân La Mã

Giá chỉ còn 94k/nhân vật khi mua số lượng từ 5 trở lên, và 89k/nhân vật khi mua số lượng từ 10 trở lên.

Bạn có thể thắc mắc tại sao cần nhiều Roman Comander đến thế trong khi chỉ cần một người để chỉ huy một đội quân? Đó là bởi vì bạn có thể tháo lông trên mũ của Roman Commander ra hoặc xoay lại theo hướng khác. Bạn đã có thể tạo thành một đội quân lính Roman mới.

Minifigures Series 10 (3) Roman Commander – Tướng quân La Mã

3. LEGO Minifigures Series 8 (2) Conquistador – Người chinh phục

Giá chỉ còn 94k/nhân vật khi mua số lượng từ 5 trở lên, và 89k/nhân vật khi mua số lượng từ 10 trở lên.

LEGO Minifigures Series 8 (2) Conquistador – Người chinh phục