Tặng xe Piagio xanh tuyệt đẹp cho đơn hàng từ 1,5 triệu.

Thời gian khuyến mại: hết ngày 31/08/2014, hoặc có thông báo khi hết quà tặng.

Quà tặng: http://playwell.com.vn/do-choi-xep-hinh/13-phu-kien-do-choi-lego/brickforge-b0034-scooter-blue-xe-tay-ga-xanh-duong-vespa-piagio

PromoAug

Lưu ý: Quà tặng là xe Piagio dành cho LEGO minifigures, sản xuất bởi BrickForge. Không phải xe Piagio thật dành cho người, xe Piagio thật thì có khi bán hết LEGO của Playwell Store đi cũng không đủ tiền mua :).

Advertisements