Video giới thiệu LEGO Creator 10242 MINI Cooper của nhóm LEGO Designers. Bộ này sẽ bắt đầu được bán từ ngày 01/08/2014.

Advertisements