LEGO là tên gọi từ tiếng Đan Mạch có nghĩa là “chơi hay”.

Trẻ em trên toàn thế giới dành khoảng 5 tỷ giờ để chơi LEGO mỗi năm.

Trong năm 2012 đã có 45,7 tỷ viên gạch LEGO được sản xuất, có nghĩa là 5,2 triệu viên gạch được sản xuất mỗi giờ.

Có khoảng 7 bộ LEGO được bán ra mỗi giây.

Nếu bạn xếp 40 tỷ viên gạch LEGO chồng lên nhau thì sẽ chạm tới được mặt Trăng 🙂

Theo tiêu chuẩn chất lượng của tập đoàn LEGO, chỉ có 18 viên gạch bị lỗi trong mỗi 1 triệu viên gạch được sản xuất ra.

Có tới 915 cách để xếp 6 viên gạch LEGO loại 2 x 4.

Đã có khoảng 4 tỷ minifigures được sản xuất, đủ để xếp 4 vòng quanh trái đất, và là cộng đồng dân số lớn nhất thế giới 🙂

Trung bình mỗi người trên trái đất sở hữu 86 viên gạch LEGO.

Image

Bạn hoặc con bạn có chơi LEGO? Thật khó có thể không thích LEGO, hãy ghé thăm Playwell Store, nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều đồ chơi LEGO với giá hấp dẫn 🙂

Nguồn: LEGOLAND Discovery Center in Atlanta

Advertisements