LEGO theme Legends Of Chima ngày càng được nhiều LEGO fan ưa thích. Năm nay LEGO giới thiệu rất nhiều bộ mới trong theme này. Đây là các bộ đã được giới thiệu trong New York Toy Fair 2013 và sẽ ra mắt trong dịp tới.

70007 Eglor’s Twin Bike Box Art
70007 Eglor’s Twin Bike Box Art
70007 Eglor’s Twin Bike
70007 Eglor’s Twin Bike
70008 Gorzan’s Gorilla Striker Box Art
70008 Gorzan’s Gorilla Striker Box Art
70008 Gorzan’s Gorilla Striker
70008 Gorzan’s Gorilla Striker
70009 Worriz’s Combat Lair Box Art
70009 Worriz’s Combat Lair Box Art
70009 Worriz’s Combat Lair
70009 Worriz’s Combat Lair
70010 The Lion CHI Temple Box Art
70010 The Lion CHI Temple Box Art
70010 The Lion CHI Temple
70010 The Lion CHI Temple
70104 Jungle Gates
70104 Jungle Gates
70105 Nest Drive
70106 Ice Tower
70106 Ice Tower
70107 Skunk Attack
70107 Skunk Attack
70108 Royal Roost
70108 Royal Roost
70200 Laval Box Art
70200 Laval Box Art
70201 Eris Box Art
70201 Eris Box Art
70201 Eris
70201 Eris
70202 Gorzan Box Art
70202 Gorzan Box Art
70202 Gorzan
70202 Gorzan
70203 Cragger Box Art
70203 Cragger Box Art
70203 Cragger
70203 Cragger
LEGO 70204 Worriz Box Art
70204 Worriz Box Art
LEGO 70205 Razar Box Art
70205 Razar Box Art
LEGO 70205 Razar
70205 Razar

Bạn thích nhất bộ nào trong những bộ này và sẽ mua những bộ nào?

Nếu bạn muốn mua LEGO? hãy ghé thăm website đồ chơi xếp hình Playwell Store của chúng tôi :)

Theo Smashing Bricks