Đây là một mẫu xe đạp được xây dựng giống sản phẩm thật từ LEGO của Chris Melby.

TREK “Superfly 29er”

Nếu bạn muốn mua LEGO? hãy ghé thăm website đồ chơi xếp hình Playwell Store của chúng tôi :)